Home CNaVT Examens Profielen

Profielen


Als een taalleerder voor een examen slaagt, bewijst hij of zij voldoende taalvaardig  te zijn om in het Nederlands te kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in  bepaalde situaties. Mensen leren Nederlands om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan in Nederland of België, of om in een Nederlandstalige  omgeving te gaan studeren, wonen of werken. Het CNaVT heeft daarom verschillende  profielexamens gemaakt. De taalleerder kan kiezen welk profiel(examen) het best bij hem of haar past. De profielen zijn:

 

Maatschappelijk Informeel - A2 (voorheen PTIT)

Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+).
Voor wie wil functioneren in informele alledaagse situaties.
Toetst taalvaardigheid op het niveau A2 van het ERK.
Toetst alle vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.
Inhoud: situaties uit de persoonlijke levenssfeer zoals persoonlijke boodschap lezen, informatie uit een folder halen, persoonlijke interesses toelichten, enzovoort.

Maatschappelijk Formeel - B1 (voorheen PMT)

Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+).
Voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse maatschappij.
Toetst taalvaardigheid op het niveau B1 van het ERK.
Toetst alle vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.
Inhoud: situaties uit de publieke levenssfeer zoals instructies begrijpen, officiële correspondentie lezen, formulier invullen, formeel verzoek formuleren, om informatie vragen, enzovoort.

 

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht op formele communicatie.
Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, informaticus, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, bankbediende, receptionist, boekhouder, ?

Communicatiepartners zijn vooral onbekende (bijvoorbeeld klanten), maar ook bekende personen (bijvoorbeeld collega's).

Relevante contexten zijn: balie, kantoor, vergadering, productpresentatie, ...
Alle (ge?ntegreerde) vaardigheden zijn binnen PPT van belang. Algemene beroepstaal staat centraal. Er is geen vakspecifieke
(bijvoorbeeld boekhoudkundige, ... ) voorkennis of woordenschat vereist. De vaardigheid om met professionele teksten met onbekende woorden om te gaan (bijvoorbeeld door het gebruik van een woordenboek), is wel een vereiste.
Bij het maken en beoordelen van examens wordt er rekening gehouden met de variatie, bijvoorbeeld in lexicon en uitspraak, die er binnen het Nederlandse taalgebied bestaat.
PPT komt globaal overeen met niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference).

Educatief Startbekwaam - B2 (voorheen PTHO)

Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair/voortgezet onderwijs in het land van oorsprong. Voor wie wil starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit. Toetst taalvaardigheid op het niveau B2 van het ERK.

Toetst vaardigheden ge?ntegreerd: luisteren in combinatie met schrijven, lezen in combinatie met schrijven, lezen in combinatie met spreken en gesprekken voeren.

Inhoud: taken uit het hoger onderwijs zoals een hoorcollege samenvatten, eigen standpunt formuleren, argumenterende brief schrijven, presenteren, enzovoort.

Educatief Professioneel - C1 (voorheen PAT)

Voor hogeropgeleide volwassenen (18+).

Voor wie wil functioneren in een uitdagende kennis- of communicatie-gerichte functie:

  • in het hoger onderwijs, als docent Nederlands als Vreemde Taal in eigen land of als onderzoeker in een Nederlandstalige academische context;
  • als lesgever in het Vlaamse of Nederlandse basisonderwijs of het voortgezet c.q. secundair onderwijs;

En ook:

  • als werknemer in een professionele organisatie of bedrijfsomgeving die een doorgedreven kennis van het Nederlands voor zakelijke communicatie vereist.


Toetst taalvaardigheid op het niveau C1 van het ERK.

Toetst vaardigheden ge?ntegreerd: luisteren in combinatie met schrijven, lezen in combinatie met schrijven, lezen in combinatie met spreken en gesprekken voeren.

Inhoud: taken in een academische omgeving zoals presenteren, een betoog houden, verschillende bronnen samenvatten, een overtuigende nota schrijven, enzovoort.