Home CNaVT Examens Algemene informatie

Algemene informatie

Wat en voor wie?

E\Het CNaVT-examen is het officiële, internationale examen Nederlands als Vreemde  Taal voor leerders van het Nederlands over de hele wereld. Wetenschappelijk medewerkers van de Katholieke Universiteit Leuven ontwikkelen het examen. De Nederlandse Taalunie is de opdrachtgever.

 

Waar, wanneer, hoe en hoeveel?

Ken kandidaat kan elk jaar begin mei met het CNaVT-examen meedoen. De  examinator (meestal de docent Nederlands) in het eigen land neemt het examen  af. De kandidaat moet zich inschrijven via de examinator. De examinator stuurt de  inschrijvingsformulieren vóór  20
maart  naar het CNaVT-secretariaat. Als de kandidaat  via zelfstudie Nederlands leert, kan hij of
zij zich het best inschrijven bij een instelling  in zijn of haar eigen regio. Kijk hiervoor op de website of neem contact met ons op.

 

Hoe bereiden kandidaten en docenten zich voor?

Op onze website staan voorbeeldexamens waar de kandidaat mee kan oefenen. De  docent kan kandidaten ook voorbereiden door toetsen uit de CNaVT-toetsenbank te  gebruiken. De toetsenbank is alleen toegankelijk voor docenten en staat ook op de  website.

 

Hoe ziet het examen er uit?

Het examen bestaat uit drie onderdelen. In het A-deel zitten taken met een  audiofragment.
In het B-deel wordt lezen en schrijven getoetst. In het C-deel wordt  mondelinge taalvaardigheid getoetst. De examinator neemt het A- en B-deel klassikaal af. In het C-deel voert de examinator een gesprek met iedere kandidaat apart.

 

Hoe wordt er beoordeeld en wanneer komt de uitslag?

Alle afgelegde examens worden naar Leuven gestuurd. Getrainde beoordelaars  beoordelen de examens in juni. In juli krijgen de examinatoren en de kandidaten de  uitslag. Geslaagde kandidaten krijgen een certificaat.

 

Meer weten?

Kijk op onze website voor meer informatie: http://www.cnavt.org