Home Goed om te weten Nederlands

Nederlands

De meeste mensen verbinden spontaan de naam van een taal aan die van een land. Engels hoort bij Engeland, Duits bij Duitsland, Frans bij Frankrijk. Dit veroorzaakt vaak misverstanden, want talen en staten komen lang niet altijd met elkaar overeen. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt niet uitsluitend Frans gesproken en Frans is niet alleen de taal van Frankrijk. Soms is er helemaal geen koppeling tussen taal en staat: er bestaat geen Zwitsers en geen Belgisch.

 

Voor het Nederlands is er nog een andere oorzaak waardoor misverstanden ontstaan. De verschillende benamingen die ervoor in gebruik zijn of geweest zijn, geven zelfs in het eigen taalgebied aanleiding tot verkeerde voorstellingen over de verspreiding en de oorsprong ervan: wat is Vlaams, Hollands, Nederlands?
Dat ook het buitenland er niet uit wijs kan worden, leren ons enkele bekende naslagwerken. Zo spreekt een Amerikaans woordenboek uit 1972 bij het trefwoord Dutch over Nederlanders en Duitsers en bij Flemish over Vlamingen en Neder-Duitsers, maar van enig verband tussen de taal van Nederlanders en Vlamingen is in dat woordenboek geen spoor te bekennen.
Een groot Frans woordenboek uit 1959 verwijst bij Néerlandais naar hollandais en flamand; het eindigt met een zonderlinge opmerking: ?Tegenwoordig wordt in Vlaams-België onder de naam Nederlands, Hollands onderwezen."
Diets, Vlaams, Neder-Duits, Nederlands, Hollands! Dit verhaal dient ertoe om deze Babylonische spraakverwarring op te helderen.

(Bron: Vandenputte O. Nederlands. Het verhaal van een taal. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem 1996)