Home

Nederlands leren in Krakau!

Wij bieden u een brede waaier aan mogelijkheden aan: van standaardcursussen en intensieve cursussen, via bedrijfscursussen, consultaties op het gebied van onderwijsmethodiek, tot voorbereiding op de certificaatsexamens, grammatica-cursussen, conversatielessen en specialistische cursussen (vertalen, tolken, zakelijk Nederlands). Wij zijn voortdurend bezig ons aanbod te verrijken. Wij bieden individuele cursussen, cursussen in kleine groepen en standaardcursussen aan waarbij het maximale aantal cursisten 9 personen bedraagt.

Voor ons staat uw succes bij het leren van het Nederlands voorop. Wij laten zien hoe u aangenaam en effectief kunt leren, hoe u de optimale manier kunt vinden om succesvol te leren. Wij zullen u met raad en daad terzijde staan: zowel voor, tijdens als na het beëindigen van de cursus. De cursussen in het Nederland Instituut verlopen overeenkomstig het vooraf vastgestelde lesplan, maar natuurlijk houden wij ook rekening met uw individuele wensen.

 

 

Wij passen ons aan uw behoeften aan

Bij het vinden van een geschikte cursus op uw niveau maken we gebruik van een instaptoets en indien nodig voeren wij een intakegesprek met u. Wij vragen u ook al van tevoren aan te geven welk doel u met de cursus Nederlands zou willen bereiken en welke thema´s u graag zou willen bespreken op de les. Wij houden rekening met uw individuele wensen en uw manier van leren. U kunt zelf uw voortgang bij het leren controleren. Tijdens en aan het einde van het semester maakt uw toetsen die in geheel Europa gelijk zijn en die u de mogelijkheid bieden de verkregen kennis te verifiëren.

 

Internationale kwaliteitsstandaard

Het fundament van onze cursussen is ons uniforme lesprogramma, waardoor wij onze kwaliteitsstandaard op elk door het Nederland Instituut aangeboden niveau kunnen garanderen.Het betekent dat het door u behaalde niveau overeenkomt met Europese standaards op het gebied van het leren van vreemde talen (zoals bijv. ALTE) en onze cursussen zijn erop gericht u te laten slagen voor de overeenkomstige internationale examens voor het Nederlands als vreemde taal.
Het lesprogramma, zoals dat in het NI geldt, biedt u tevens de mogelijkheid de lessen gezamenlijk vorm te geven.Het Nederland Instituut is een erkend examencentrum voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, afgekort: CNaVT).In het Nederland Instituut kunt u de wereldwijd erkende CNaVT-certificaten behalen.

 

Hoe wij werken

Als cursusdeelnemers staat u bij ons in het middelpunt.Uw ervaringen en wensen zijn belangrijke factoren die bepalend zijn voor een aangename en effectieve cursus Nederlands.Daarom maken onze lectoren van uw suggesties en voorstellen gebruik, waarbij zij echter binnen het vastgestelde lesprogramma zullen blijven. Wij zijn zeer zorgvuldig bij de keuze van onze lectoren. Wij zoeken compentente mensen met ervaring en een pedagogische achtergrond die u op afwisselende en interessante wijze de rijkdom en de verscheidenheid van de Nederlandse taal laten zien.Onze lectoren scholen zich regelmatig bij, nemen aan veel workshops en seminars van het Instituut en ook daarbuiten deel.Een regelmatige feedback van uw kant helpt ons de kwaliteit van onze diensten voortdurend te verbeteren. Wij letten ook op uw behoeften en wensen bij de keuze van het lesmateriaal. Wij werken met moderne en interessante lesboeken en media (internet, televisie, dvd´s en tijdschriften), waarmee wij u een idee kunnen geven van het leven in landen met het Nederlands als voertaal, en met name in Nederland. U beslist, waar u het meest aan gelegen is. Wij verzekeren u van de mogelijkheid om van de nieuwste materialen gebruik te kunnen maken. Onze jarenlange ervaring bevestigt het succes van de verschillende door ons toegepaste methoden en van het belang van een goed contact tussen de lector en de cursist. Bij ons hoeft u niet bang te zijn voor grammatica, noch om fouten te maken. Onze lessen worden gekenmerkt door een vriendelijke en aangename sfeer. En dat alles draagt ertoe bij dat u beter kunt leren.

 

Van harte welkom

Cursisten van het Nederland Instituut ontvangen regelmatig actuele cursusprogramma´s en worden uitgenodigd voor evenementen die door het Instituut of andere instellingen worden georganiseerd die de cultuur van Nederland en Vlaanderen promoten. Ons secretariaat staat u graag ter beschikking bij al uw vragen en opmerkingen.


Drs. Erik-Jan Kuipers
Directeur van het Nederland Instituut