Home

Zajęcia stacjonarne

  1. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Nederland Instituut w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 118/6.

  2. Zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie Instytutu oraz podanym Słuchaczom do wiadomości w pierwszym ogłoszeniu.

  3. W przypadku konieczności odwołania zajęć w jednym z podanych przez Nederland Instituut terminów, odwołane zajęcia są realizowane w kolejnym wolnym terminie.

  4. Informacja o przeniesieniu zajęć na kolejny wolny termin jest podawana z odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych Nederland Instituut przekazuje informację o odwołaniu zajęć telefonicznie, a następnie informuje o nowym terminie z zachowaniem formy pisemnej.

  5. Zajęcia stacjonarne prowadzą lektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w nauczaniu języka niderlandzkiego.

  6. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w grupach nie większych niż 9 osób.

  7. W pomieszczeniach Instytutu Słuchacze mogą nieodpłatnie korzystać z WiFi.